Granty Europejskie na szkolenia zamknięte


Uczestnicy z wybranych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Strukturalny” na weekendowe Pracownicze Szkolenia Analiza Transakcyjna wsparcie otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Menedżerów w przedsiębiorstwie Sordex
 • Szkolenie budowania biznesu impulsem innowacji.
 • „Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów”
 • „Peptaderm” – sporządzenie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.
 • sporządzenie interdyscyplinarnej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • sporządzenie i uruchomienie metodyki produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • opracowanie i wdrożenie nowej e-usługi – internetowej strategicznej gry decyzyjnej.
 • opracowanie i implementacja produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • sporządzenie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM procesOWYCH SOA
 • opracowanie usługi proinnowacyjnej – system Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • struktura e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • projekt wytworzenia elektronicznych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem technologii GPS, map interaktywnych oraz modelu kamer zdalnych.
 • reorganizacja istniejącego serwisu cyfrowego chce.to poprzez wdrożenie nowych e-usług.
 • rozszczerzenie sprzedaży eksportowej przez Zakład Techniki Mikroprocesorowej
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • utworzenie grupy innowacyjnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • implementacja nowoczesnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • wdrożenie systemu B2B do zarządzania organizacją eventów
 • wdrożenie metodyki kompresji sygnału wizyjnego do formatu XDCAM HD422
 • stworzenie modernizacyjnego elektronicznego serwisu zewnętrznego finansowania z możliwością zoptymalizowanego wyszukiwania źródeł finansowania.
 • wypracowanie interaktywnego rozwiązania do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • wypracowanie internetowego serwisu systemowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie załogi