Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte


Pracownicy z niektórych koncernów wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Pomorski Program Edukacyjny” na dwa Wykłady Zarządzanie Projektem dofinansowanie otrzymały poniższe projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Asystentek w firmie Maszynohut
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „opracowanie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”
 • eksport szansą na wzrost konkurencyjności firmy Instalcompact
 • nowoczesny aparat EKG
 • nowoczesny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i wdrożenie procesu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • opracowanie i uruchomienie linii wzorniczej kalendarzy w spółce EDICA S.A.
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • opracowanie oraz wdrożenie modernizacyjnego produktu – systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • sporządzenie, implementacja nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • platforma wspierająca wzmocnienie strategii działania współpracy w systemie partnerskim.
 • rozbudowa istniejącego serwisu cyfrowego chce.to poprzez implementacja nowych e-usług.
 • proces inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych
 • procedura wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • implementacja nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Kanlan
 • wdrożenie planu intensyfikacji eksportu nowoczesnych usług NOVO SoftNet Sp. z o.o.
 • wdrożenie procesu B2B – „Centralny system Analityczny” w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • uruchomienie elektronicznego biznesu typu B2B w NMG Sp. z o. o. i u jej partnerów
 • wdrożenie elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem nowoczesnej platformy przetargowej
 • on-line do lekarza na terenie całego kraju.
 • zbudowanie internetowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • wypracowanie zdalnego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie kierowników