Lektury dla absolwentów wykładów – gry


Gry biznesowe w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy słuchaczy naszych warsztatów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych lektur przed wykładem Profesjonalne Gry Szkoleniowe.
Informujemy przy tym, iż opublikowana lista zawiera pozyje wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.

 • Szkolenie Zachowań Zespołowych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Karina Dudeń
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Leksykon montażu urządzeń elektrycznych
 • Uwaga Prąd elektryczny
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Mechanik kierowca pojazdów samochodowych 352s 23cm
 • Zbiór zadań z fizyki dla klasy I LO
 • Istota i charakter propagandy bhp
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.
 • Prawo w ochronie młodocianych
 • Teletechnika
 • Urządzenia napędu elektrycznego
 • Metaloznawstwo
 • Miernictwo elektroniczne
 • Nawęglanie gazowe stali.
 • Przyrządy uchwyty i sterowanie przenmatyczne.
 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • Poradnik tokarza
 • Napędy lotnicze Materiały pędne i smary
 • Kucie matrycowe
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
 • Rozpoznawanie minerałów.
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona pracy kobiet ,młodocianych i osób niepełnosprawnych
 • Side Kiek Plus
 • Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych
 • Moja firma jak działać na wolnym rynku.
 • Elektrotechnika teoretyczna. Pole elektromagnetyczne tom 2
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • IBM PC i PC DOS. Wyd.5.
 • Kierowanie.Wyd. I. 535str.,24cm.
 • Jak zostać akcjonariuszem 116 str., 21 cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa 148 str., 24 cm
 • dBase IV 2.0 Quick reference 113 str.,20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Rehabilitacja Wyd.II 196 str., 24 cm
 • Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm
 • Budownictwo drewniane 269 str., 24 cm
 • Analiza termodynamiczna – skrypty uczelniane 409 str., 23 cm
 • Excel 5.0 Visual Basic i funkcje 416s 20cm
 • Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych 406 str,20 cm
 • Biologia Wyd.IV 505 str,30 cm
 • Kodeks cywilny z komentarzem księga pierwsza 196 str,20 cm
 • Historia narodów Europy 438 str, 27 cm
 • Automatyka 200 str, 24 cm
 • Gospodarka wodna w rolnictwie 256 str, 24 cm
 • Geografia ekonomiczna Wyd.IV 352 str, 24 cm
 • Rachunkowość bez konta 272 str. 25 cm
 • Alianse strategiczne przedsiębiorstw
 • Marketing : pierwsza polska edycja
 • Algorytmy – struktury danych i techniki programowania + dyskietka 348 str, 24 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Klasycy filozofii polskiej. 450s 23cm
 • Słownik marketingu i reklamy angielsko- polski 541s 18cm
 • Socjologia dla prawników i politologów
 • HTML 4 Tworzenie stron WWW + D-111 422 str, 24 cm
 • Podstawowy wykład z systemów baz danych.Klasyka informatyki 525s 24cm
 • Jak zbudować fontannę, mostek, staw… 94 str, 30 cm
 • AutoCAD 2004 i 2004 PL – mini słowniczek poleceń angielsko-polski i polsko-angielski 48 str, 15 cm