Środki Unijne na kursy dla firm


Uczestnicy ze współpracujących z nami stale korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” na Zamknięte Szkolenia Z asertywności wsparcie dostały poniższe projekty:

 • Szkolenia dla Technologów w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”
 • nowoczesna metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny cyfrowy model do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych
 • sporządzenie i implementacja procedury produkcji ziołowych suplementów diety w płynie (shotów).
 • sporządzenie i implementacja nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • sporządzenie i uruchomienie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.
 • sporządzenie nowych materiałów i implementacja ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do procesu implantologicznego Osteoplant
 • platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego dynamizacji Spółki
 • unowocześnienie platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i technologicznej korekcji zdjęć.
 • model systemowego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • system teleinformatyczny dla potrzeb wymiany rejestrów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • stworzenie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych systemów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu wymiany rejestrów biznesowych w firmie Holicon.
 • uruchomienie planu intensyfikacji importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • uruchomienie autorskiej technologii produkcji i testowania urządzeń elektronicznych
 • wdrożenie modernizacyjnej procedury projektu Lokalizator – Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno – Reklamowy
 • stworzenie mobilnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • wypracowanie mobilnego serwisu do bezobsługowego zarządzania programami lojalnościowo – płatniczymi
 • zbudowanie cyfrowego serwisu wspierającego zarządzanie systemami grupowymi.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie kadr