Biblioteczka dla uczestników szkoleń – symulacje


Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie książek na szkolenie Gry Biznesowe.
Przypominamy jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów baza zawiera tytuły wychodzące poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Wzmacnianie Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Dudeń
 • Fundamenty techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym
 • Encyklopedia techniki ,energia jądrowa
 • Mały przewodnik po Polsce
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle ele.
 • Praktyka procesów cieplnych
 • Wytwarzanie energii cieplnej
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Zaplecze techniczne transportu samochodowego Wyd. III rozsz. I uaktualn.
 • Metrologia długości kąta
 • Regulacja częstotliwości i napięcia w systemie elektroenergetycznym
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Urządzenia do natleniania ścieków – Fundamenty teoretyczne i projektyczne
 • Przemysł siarkowy w Polsce.
 • Verb Forms in Bilingual Exercises and Test
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Stolarz BHP
 • Miernictwo elektryczne
 • Matematyka Przewodnik eucyklopedyczny cz 1i2
 • Stop Przepisy ruchu drogowego
 • Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • Słownik poprawnej polszczyzny
 • IBM PC, PC DOS
 • Rozszerzony PL/IiJCL w systemie OS/RIAD
 • Pomiary przyrządów pół-przewodnikowych
 • Astronomia popularna.
 • Mały słownik pożarniczy
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy dług publiczny
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom I.Wyd.I. 432str.,23cm.
 • Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
 • Fizyka-krótki kurs Wyd.III 666str.24cm
 • Spawalność i kruchość stali Wyd.III 366 str., 23 cm
 • Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Statystyka nie jest trudna 1 Mierniki statystyczne Wyd.II 176 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Metody kalkulacji Koszty ceny decyzje Wyd.III 275 str 20 cm
 • Repetytorium z geografii gospodarczej 300 str., 23 cm
 • Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm
 • Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem Podejście praktyczne 130s 24cm,
 • Słownik łacińsko-polski
 • Historia powszechna wiek XVI-XVII Wyd.V 659 str,24 cm
 • Zbiór zadań z elektrotechniki Wyd.X Książka pomocnicza dla ucznia 223 str,24 cm
 • Windows w szkole Twój pierwszy elementarz 266 str, 24 cm
 • Proces karny – zarys systemu Wyd.III 526 str, 24 cm
 • Instalacje sanitarne Podręcznik dla ZSZ Wyd.IX 596 str, 20 cm
 • Geometria wykreślna w budownictwie Wyd.2 290 str, 24 cm
 • Katechizm kaścioła katolickiego 738 str, 25 cm
 • Mały Poradnik mechanika t.1 wyd18
 • Pola i fale elektromagnetyczne 304 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 368 str, 20 cm
 • Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących 375s 24cm
 • Gramatyka francuska dla młodzieży 467 str, 20 cm
 • Windows 2000 NT 5 40 str, 24 cm
 • HTML – podręcznik użytkownika 623 str, 24 cm
 • Zasoby ludzkie w firmie.Organizacja, kierowanie, ekonomika 344s 23cm
 • Fundamenty ekonomii 554s 23cm
 • Turbo Pascal praktyczny kurs D-173 236 str. 24 cm
 • Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym D-186 232s 23cm
 • Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm