Dotacje na kursy dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Regionalny” do eksperckiego etapu dostały się poniższe granty:

 • stworzenie mobilnego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci cyfrowej w modelu rozproszonym – treningi ze stresu
 • Szkolenia Interpersonalne w Krakowie – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie platformy zdalnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących modernizacyjne systemy – szkolenia z delegowania
 • stworzenie portalu społecznościowego niskie opłaty – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie serwisu internetowego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie telefonicznego serwisu, w którym model komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – szkolenia negocjacyjne
 • progres konkurencyjności firmy POLMARCO dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego – treningi menedżerskie
 • zoptymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia pracownicze
 • 4eventtv – zbudowanie zdalnego serwisu dla e-rekrutacji w branży eventowej – szkolenia z konfliktów
 • standaryzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – warsztaty z zarządzania projektem
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – treningi sprzedażowe
 • Budowa elektronicznej platformy typu B2B o nazwie Felgi-e-Hurt obsługującej obrót handlowy felgami aluminiowymi – szkolenia z delegowania
 • Budowa oraz promocja internetowej platformy oceny pracodawców i usług HR – szkolenia z przywództwa
 • Dostęp do Internetu w procedury WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska i okolic – treningi z kreatywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia zamkniete
 • E-kalendarz mobilny system współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – warsztaty menedżerskie