Gry integracyjne – zalecenia do egzaminu


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne akceptuje się nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa edukacyjna : „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni” i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • gra słownikowa : „Ochrona praw dziecka ” oraz „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • gra decyzyjna : „Mit projektu Riese” i Nauczycielskie i Gry Negocjacyjne W Produkcji oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • symulacja menedżerska : „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży”” oraz „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja językowa : „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” i „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • zabawa lingwistyczna – „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa biznesowa : „Stereotypy niemiecko-polskie” oraz „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”
  • symulacja językowa : „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” i „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na studium przypadku dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”
  • symulacja strategiczna – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” i „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011”