Ćwiczenia integracyjne – tezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne akceptuje się tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna : „Społeczne i ekonomiczne problemy globalizacji – próba analizy” oraz „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • zabawa biznesowa – „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety” oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa językowa – „Język Shreka” oraz Gry Decyzyjne oraz „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym”
  • symulacja strategiczna – „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” i „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych”
  • gra edukacyjna – „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” oraz „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow””
  • zabawa edukacyjna : „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” oraz „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • gra decyzyjna : „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na modelu ocenianych tytułów” i „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala”
  • zabawa kreatywna : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” oraz „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”
  • zabawa słownikowa : „Kobiety ze snu i cosmofaceci jako osobowości erotyczne kultury konsumpcyjnej. Jakie obrazy płci pożądanej/przeciwnej tworzą czasopisma CKM i Cosmopolitan” oraz „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej”