Dofinansowanie na kursy dla firm


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Strukturalny” do ostatniego etapu dostały się niżej wymienione projekty:

 • zbudowanie zdalnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – warsztaty z przywództwa
 • Firmowe Szkolenia Dla Pracowników – treningi sprzedażowe
 • wypracowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie portalu zdalnego oferujacego oprojektowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie serwisu elektronicznego Opinnetcom oferującego narzędzia badania produktów i usług – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie wielojęzykowego portalu cyfrowego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami – warsztaty negocjacyjne
 • przyrost konkurencyjności INTERMET poprzez wdrożenie innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – treningi ze stresu
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – warsztaty menedżerskie
 • ARCH-ipelag – struktura do zarządzania planami architektoniczno-budowlanymi – szkolenia negocjacyjne
 • weryfikacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – szkolenia interpersonalne
 • BAROMETR KOMUNIKACJI Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach – szkolenia z przywództwa
 • – treningi zamkniete
 • CasePro 2010 – semantyczny model do obsługi spraw – szkolenia z delegowania
 • Cost Guardian – szkolenia ze stresu
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – szkolenia z obslugi klienta
 • e-GCS – innowacyjna internetowa koncepcja biznesowych gier symulacyjnych – szkolenia z przywództwa