Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od paru lat ludzie są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku liczba osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo pojawienia się ogromnej ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały wymieranie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie bać się zmian.