Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni będzie je wypłacał firma, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, które pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie rozpocząć należyte działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.