Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą zbadać ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć skuteczne działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.