Zawiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Aktualności – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Trenerów HR:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Obowiazkowym elementem pracy winien być temat zamknięte szkolenie dla kierowników

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • naucz się szkolić innych
 • Strategie obsługi klienta. obsługa klienta – strategiczna przewaga firmy
 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Zarządzanie przez cele (MBO – management by objectives)


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • „STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY”
 • KĘTRZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KLUB ABSTYNENTA „DROMADER”
 • ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY
 • POLSKA AKCJA HUMANITARNA
 • LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „ZIELONI” W LIGOCIE TUŁOWICKIEJ
 • NASZA RODZINA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE
 • KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
 • STOWARZYSZENIE „IZBA REGIONALNA” W JANOWSZCZYŹNIE
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ „PSORIASIS”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ „BRAMA CZADROWSKA” W CZADROWIE
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • DOM DZIECKA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA W KLENICY
 • FUNDACJA „KRAKOFFSKA 36”