Gry edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Andragogika i Symulacje Integracyjne dopuszcza się następujące tezy do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa : „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011” i „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • zabawa edukacyjna – „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na modelu Kampanii Piwowarskiej”
  • symulacja komunikacyjna – „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana” oraz Kaskadowe Gry Menedżerskie oraz „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na modelu ocenianych jednoaktówek Augusta Strindberga)”
  • gra decyzyjna : „Najnowsza polska dramaturgia – zaproszenie do dialogu o wspołczesności” oraz „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • gra komunikacyjna – „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • symulacja decyzyjna : „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na modelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)” oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • gra językowa : „Jarocin w sieci dyskursu” oraz „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście”
  • symulacja językowa : „Wielkie pustynie Świata” oraz „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej”
  • zabawa lingwistyczna – „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” oraz „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego”