Scenki biznesowe – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe proponuje się prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • zabawa menedżerska – „Chorwacka literatura wojny i emigracji na studium przypadku dzieł Dubravki Ugrašić” i „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • gra edukacyjna : „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię”
  • gra biznesowa – „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” i Projektowe Symulacje Biznesowe W E-Learningu i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • gra językowa – „Wampiry w europejskich tradycjach i kulturze. Mit czy rzeczywistość” i „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • gra językowa – „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” oraz „Mityzacja rzeczywistości w utworach Tadeusza Nowaka”
  • symulacja decyzyjna : „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” i „Przekaz reklamowy a prawo człowieka”
  • symulacja biznesowa : „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży”” oraz „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na przykładzie stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie”
  • zabawa decyzyjna – „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” oraz „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)”
  • gra słownikowa – „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” i „Obraz stresu w kulturze medialnej”