Symulacje inspiracyjne – wyróżnieni kursanci

Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe uprzejmie składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przyznajemy wymienione niżej upominki) za czas poświęcony na wypełnienie naszej ankiety, który realizowali nasi facilitatorzy Zbi-gniew Ceglarek, Juliusz Grabiński, Korneliusz Kryś i Flawiusz Aleksa w ankiecie Zabawy Angażujące Zabawy Decyzyjne

  • Dezyderiusz Różycki, Psychoterapeuta, Kluczewsko, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „Jak omawiać wypadki z pracownikami? klasyczne techniki uczenia się ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych.” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto książkę „Szkice do teorii wychowania nieschematycznego”
  • Remigiusz Kurowski, Flisak – retman , Chełm, dostaje od nas zaproszenie na kurs „kierowanie wartością klienta” lub szkolenie team building i publikację „Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej”
  • Marceli Buczkowski, Agent ubezpieczeniowyAgent usług artystycznych , Jabłonowo Pomorskie, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „kurs auditorów wewnętrznych” lub zabawę i grę integracyjną plus publikację „Radosne przedszkole”
  • Beniamin Michalak, Zarządca nieruchomości, Opoczno, zapraszamy gratisowo na program e-learning „Przywództwo w perspektywie emocji, relacji, grup i systemów, czyli seminaria dla liderów i menedżerów” lub spotkanie firmowe plus publikację „Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje”
  • Filemon Borkowski, Kostiumograf, Kijewo Królewskie, wygrywa bilet na kurs dofinansowany „Metodyka zarządzania projektami” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz książkę „Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy”
  • Aleks korzewski, Refleksolog, Radom, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „Efektywne projekty – kierowanie i wspieranie realizacji projektów” lub jedną z naszych gier integracyjnych plus książkę „analiza i syntezaróżnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych”
  • Korneliusz Karwacki, Rysownik litograficzny, Waśniów, dostaje od nas zaproszenie na wykład „Umiejętność prowadzenia rozmów” lub imprezę i zabawę team building oraz wydawnictwo „Walory rewalidacyjne wybranych dyscyplin sportu uprawianych na wózkach”