Scenki strategiczne – podstawy programowe do pracy magisterskiej


Informujemy że na programie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się następujące zagadnienia do egzaminu:

  • gra strategiczna : „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne”
  • zabawa zespołowa : „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard” oraz „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku”
  • zabawa strategiczna : „Nowy Jork w obiektywie” oraz Studenckie i Symulacje Menedżerskie i „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie”
  • symulacja lingwistyczna : „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” i „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej”
  • symulacja menedżerska – „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”
  • symulacja zespołowa – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Weryfikacja porównawcza” i „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna”
  • zabawa biznesowa – „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na studium przypadku Dziennika Poznańskiego” i „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”
  • gra komunikacyjna – „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” i „Szlak Zamków Krzyżackich”
  • zabawa komunikacyjna – „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na pierwszych przykładach)” i „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”