Pomoc pieniężna na treningi dla firm


Zawiadamiamy że w ramach pogramu europejskiego „Warmińsko Mazurski Fundusz Społeczny” do trzeciego etapu dostały się następujące wnioski:

 • wypracowanie internetowej platformy e-rekrutacja – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie cyfrowej usługi treningu umysłu i rozwoju inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Pracowników – treningi z delegowania
 • zbudowanie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – treningi menedżerskie
 • wypracowanie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – warsztaty z konfliktów
 • zbudowanie prototypu „weryfikacjatora oglądalności TV” oraz jego implementacja – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie wortalu zdalnego ELIVE skupiającego społeczności poszczególnych klubów, restauracji i dyskotek – szkolenia z delegowania
 • progres innowacyjności MobileBox poprzez stworzenie inteligentnego procesu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z konfliktów
 • zwiększenie przychodów z tytułu importu w spółce 4Impression Agnieszka Dziurzańska – szkolenia HR
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia z zarządzania czasem
 • weryfikacja procesów biznesowych w ramach współpracy handlowej – szkolenia z zarządzania czasem
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia z komunikacji
 • Budowa nowoczesnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy – treningi z zarządzania projektem
 • Centrum Czystych metodyki Węglowych – szkolenia HR
 • Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów – szkolenia z delegowania
 • E-kontrola procesów na linii Agnat – Partnerzy, w obszarze współpracy ogłoszeniowej – szkolenia HR
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – warsztaty z konfliktów