Symulacje biznesowe – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne zalecamy tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja decyzyjna : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach”
  • symulacja menedżerska – „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • gra językowa : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • gra słownikowa – „Potencjał turystyczny wybranych miejscowości powiatu puławskiego” i „Anglicyzm w prasie kobiecej na przykładzie „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie””
  • gra kreatywna : „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” oraz „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła”
  • symulacja edukacyjna : „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na przykładzie II cz. Dziadów)” oraz „Dziennikarstwo internetowe”
  • symulacja strategiczna : „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie ocenianych pism” oraz „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego”
  • gra zespołowa – „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego” oraz „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • symulacja lingwistyczna : „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” oraz „Projekt wycieczki do Islandii”