Kursy integracyjne – wyróżnieni pracownicy

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń tu i teraz dziękujemy (a także przyznajemy opisane niżej prezenty) za czas poświęcony na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przeprowadzali nasi instruktorzy Herman gawęda, Achacjusz Grabski, Izydor Golla i Mieczysław Czernachowski na konferencji Wielkopolskie Zabawy Team Building

  • Gwidon Rutowicz, Projektant stron internetowych (webmaster) , Słubice, przesyłamy bezpłatny voucher na panel moderowany „ autoprezentacja” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo wydawnictwo „Biblioteka w otoczeniu społecznym”
  • Jeremiasz Cimoch, Asystent prawny, Radków, przyznajemy darmowy wstęp na panel dyskusyjny „ Menedżer zarządzania wiedzą” lub event motywacyjny plus książkę „Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera”
  • Jerzy Tatarkiewicz, Laborant weterynaryjny , Jarocin, zdobywa wejściówkę na warsztat zamknięty „zarządzanie wartością klienta” lub szkolenie integracyjne a ponadto książkę „Depresja u dzieci i młodzieży. analizasystemu rodzinnego – ujęcie kliniczne”
  • Wojciech Maj, Projektant mody, Czerwin, zdobywa wejściówkę na warsztat zamknięty „Czego ludzie się boją?” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo książkę „Jak dostać pracę i odnieść sukces w korporacji”
  • Łucjan Otyś, Administrator baz danych, Tarłów, zdobywa wejściówkę na kurs „pewność siebie i efektywna komunikacja interpersonalna” lub spotkanie firmowe a ponadto wydawnictwo „Sołdat”
  • Teodor Odrzywolski, Dziennikarz, Spiczyn, zdobywa wejściówkę na szkolenie „kierowanie ludźmi w zmianie” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 127 (2010)”
  • Jonasz Banka, Laborant budowlany, Gorzyce, przyznajemy rabat na panel dyskusyjny „Mapowanie strumienia wartości” lub wyjazd integracyjny a także publikację „Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką”