Dotacje na kursy biznesowe


Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Dolnoslaski Fundusz Infrastrukturalny” do przedostatniego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • wypracowanie mobilnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie cyfrowej platformy zabawkowej – funlandcompl – szkolenia z kreatywności
 • Certyfikowane Kursy Asertywność – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie osystemowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – warsztaty HR
 • zbudowanie portalu zdalnego ARTSCHANNELPL – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie serwisu technologicznego monitorowania modelów informatycznych – szkolenia firmowe
 • wypracowanie uniwersalnego procesu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia menedżerskie
 • wzrost potencjału wzorniczego firmy KONEX Spółka z oo – szkolenia z konfliktów
 • zoptymalizowanie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez sporządzenie testu BIOFERTEST – szkolenia z konfliktów
 • 4VOD – struktura agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – szkolenia HR
 • modyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu systemu B2B w spółce HIPER-GLAZUR Sp z oo – treningi z przywództwa
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – treningi biznesowe
 • Budowa projektu przepływu danych pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – warsztaty z komunikacji
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia z przywództwa
 • Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie tarcz hamulcowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa – treningi interpersonalne
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – szkolenia z asertywności