Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr BRZ/98 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Łodzi
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony pod kątem wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: Artur Czech HANDEL HURTOWY I OKREZNY ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI, PZL „Warszawa – Okęcie” S.A., Kopalnia Piasku „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” S.A., ARKONA sp. z o.o., Ratajska Telewizja Kablowa „ELSAT” Sp. z o.o. , „JAMAS „, AIC , DOWNTOWN APARTMENTS S.C. MAGDALENA KOZIEŃ, MAGDALENA MATRAS, Global Cosmed Fabryka Kosmetyków, Mobile Systems Sp. z o.o., Promo-Plan Spółka komandytowa, Tomasz Chmielniak Media 3000, BIURO PLUS Jerzy Rożen, ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „EWTEX 1” Król Łukasz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.