Granty Europejskie na kursy HR


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” do formalnego etapu przechodzą poniższe granty:

 • stworzenie zdalnej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz mobilnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami – treningi menedżerskie
 • Wykłady Dla Działów Zakupów – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania procesami informatycznymi – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie portalu społecznościowego EcoFacepl – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie prototypu „analizatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie wirtualnego biura projektowego Archicomp – treningi z delegowania
 • progres konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie udziału przychodów z importu w firmie PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – warsztaty menedżerskie
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – warsztaty pracownicze
 • Badania i wdrożenie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty z kreatywności
 • badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki – szkolenia biznesowe
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty handlowe
 • Budowa platformy wieloprogramowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji mobilnych – treningi z konfliktów
 • Dostęp do Internetu szansą na skok technologiczny dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – warsztaty negocjacyjne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 programu Operacyjnego innowacyjna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – szkolenia z przywództwa
 • cyfrowy projekt przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – szkolenia miekkie