Symulacje biznesowe – tematy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne akceptujemy nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa menedżerska – „Weryfikacja i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych” i „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • zabawa lingwistyczna : „Przestępczość komputerowa w Polsce” i „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”
  • zabawa biznesowa : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz Grupowe Symulacje Menedżerskie i „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka”
  • zabawa menedżerska : „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego” oraz „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu”
  • gra lingwistyczna – „Ikona: wymiar współczesności” i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • gra zespołowa : „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na studium przypadku Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Przetwarzanie i Synteza obrazów z kamery terahercowej”
  • gra menedżerska – „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.” oraz „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny”
  • symulacja językowa : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • gra lingwistyczna : „Ludobójstwo na Bałkanach pod koniec wieku dziewiętnastego i w wieku dwudziestym” oraz „Język angielski w ocenianych aspektach wspołczesnego życia społecznego”