Środki Unijne na treningi biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu dostały się poniższe aplikacje:

 • zbudowanie internetowej platformy logistycznej – treningi ze stresu
 • zbudowanie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania planami – szkolenia biznesowe
 • Kursy Miękkie We Wrocławu – szkolenia HR
 • stworzenie platformy mobilnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy procesowe dla obywateli – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie portalu Gospodarzpl “ pierwszej platformy informacyjno “ społecznościowej dla sektora rolniczego – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu mobilnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie usługi systemowej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie harmonogramu rozwoju importu – warsztaty sprzedażowe
 • wzmocnienie potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego Alfa projekts Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz modelów poliuretanowych – szkolenia menedżerskie
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanometodyki i spintroniki – szkolenia z asertywności
 • automatyzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • Bezpieczny program Autoryzacji Transakcji mobilnych Oparty o urządzenie Zewnętrzne – szkolenia pracownicze
 • Biuroportpl innowacyjna e-usługa umożliwiająca zautomatyzowane prowadzenie e-sekretariatu – treningi pracownicze
 • Budowa zakładu nowoczesnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – treningi ze stresu
 • Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – treningi z obslugi klienta
 • elektroniczna platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – warsztaty zamkniete