Gry strategiczne – problematyka do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zalecamy prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa komunikacyjna : „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną” oraz „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz”
  • zabawa kreatywna : „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989” i „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku”
  • symulacja menedżerska : „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na modelu dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)” oraz Studenckie i Gry Strategiczne i „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • zabawa komunikacyjna – „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych” oraz „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • symulacja słownikowa – „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych” i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • gra biznesowa : „Media jako czwarta władza” oraz „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na studium przypadku Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • zabawa słownikowa – „Energia słoneczna” oraz „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku”
  • gra komunikacyjna : „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” oraz „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.”
  • symulacja decyzyjna – „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Komediowa twórczość Stanisława Barei”