Scenki z zarządzania – zagadnienia do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Doświadczalne akceptuje się tu przedstawione opracowania do pracy dyplomowej:

  • gra menedżerska – „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” oraz „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej”
  • symulacja zespołowa : „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej” oraz „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”
  • gra decyzyjna : „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata” i Komunikacyjne Gry Symulacyjne oraz „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”
  • gra biznesowa : „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • symulacja menedżerska – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • gra strategiczna : „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca” oraz „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • symulacja kreatywna – „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie” i „Analiza powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego”
  • gra strategiczna : „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu” oraz „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • zabawa strategiczna – „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny” i „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich”