Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr ETW/34 7 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żarski oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Wyrobów Sanitarnych „KOŁO” Sp. z o.o., Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , Rexam Szkło Gostyń S.A., Beskidzkie Centrum Czystości Apeks Sp. j., „SURVEYOR” Spółka Cywilna , Telefonia DIALOG S.A. , Bilander IT Piotr Janczyk, FHU OVER STANISŁAW GOSIEWSKI, Klinika Weterynaryjna ELWET E. Kurska B. Kurski M. Kurska-Krasztel s.c., Krakowiskie Zakłady Odlewnicze „ZREMB” S.A., PPHU Profit Sebastian Grzyb, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Kaprin sp. z o.o., Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny , Kwazar Corporation

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.