Symulacje z zarządzania – kierunek dr Stolarski


Gry szkoleniowe – wymagane tytuły na szkolenia:

 • Gry Biznesowe
 • pomiar cyklu kompleksowych projektów szkoleniowych wodno-ściekowych – porównanie na przykładzie projektów szkoleniowych Funduszu Spójności
 • Symulacje szkoleniowe , doc. G. Celej
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska projektów szkoleniowych transportowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim
 • Gorce ’72
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. E. Cieślik
 • Nocne szlaki
 • Ocena biznesowa stopnia znajomości RPO WL na lata 2007-2013 i efektów jego wdrażania wśród mieszkańców województwa lubelskiego
 • Poczet królów i książąt polskich
 • Sumava – pruvodce
 • Tatry w literaturze i sztuce
 • „Roz(g)rywki Matematyczne” – konkurs dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych
 • Mistrzostwa Rudy Śląskiej w biegach łyżwiarskich
 • Długi mroczny podwieczorek dusz – DOUGLAS ADAMS (282)
 • Napoleon Bonaparte – Aleksandre Dumas (1245)
 • Poznaj żyda – Kazimierz Gajewski (1691)
 • Non stop – Brian W. Aldis (2300)
 • Śmierć senatora – Maksymilian Berezowski (3189)
 • Tułacze – W. G. Kingstom (3840)
 • Stało się jutro (tom 16) – Jacek Sawaszkiewicz (4535)
 • Tunguska katastrofa – Aleksander Kazancew (5048)
 • Prosty plan – Scott Smith (5556)
 • Za głosem intuicji – Shakti Gawain, Laurel King (6509)
 • Argumenty za aborcją? – ks. Jan Krokos (6662)
 • Gry biznesowe , prof. E. Blach