Spotkania Team Building – Sierpniowy Program


Wszystkim niżej wymienionym w pas się kłaniając dziękują w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za zaangażowanie na pomoc – podpisano: Artur Idzik, Wojciech Witczyk, Alfons Wachowski i Filip Kowalczyk

 • Rolnictwo niskoemisyjne – nieznane dotąd wyzwanie (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Sierpniowy Warsztat Trenerów Komunikacji Zabawy Integracyjne jako gra miejska
 • Sztuka poza instytucjami? – artyści w przestrzeni publicznej
 • Pokój to nie tylko brak wojen
 • III Studium Przypadku team building Dłużewskie. Historie nie-napisane
 • Coroczna konferencja robocza 'Badania przesiewowe Noworodków 2015′
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building Korelacje wolności religijnej indywidualnej oraz wspólnotowej
 • XIV Sympozjum nt. „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle”
 • IX Poznański Akademicki Zlot Użytkowników R – PAZUR 9
 • XII Konferencja Naukowa team building „Majówka Młodych Biomechaników” im. Prof. Dagmary Tejszerskiej
 • Sesji Noblowskiej „Nagroda Nobla 2014 w dziedzinie fizjologii a także medycyny oraz w dziedzinie chemii”
 • Kim jest Człowiek? Różne oblicza antropologii. IX Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna studencka Konferencja Antropologiczna
 • Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-oficjalne
 • SALMED Laboratorium 2014 „Udział diagnosty laboratoryjnego w kompleksowej opiece nad pacjentem