Gry menedżerskie – fakultet mgr Żurakowski


Scenki biznesowe – opracowania na warsztaty:

 • Gry Na Szkolenia
 • weryfikacja przyczyn występowania problemów w prawidłowym i terminowym składaniu wniosków o płatnośd przez beneficjentów RPO WD
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. H. Bomba
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007-2013
 • Góry jako żródło inspiracji artystycznej
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. B. Cygon
 • Muzea wojewodztwa krakowskiego. Informator
 • Ocena biznesowa systemu wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Pelplin. Panorama w zabytkach sztuki
 • Skuteczność projektów szkoleniowych pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów szkoleniowych kolejowych w sektorze transportu POIiŚ 2007-13
 • Wieś środkowego i północnego Afganistanu
 • Albus
 • Coś za nic – Robert Sheckley (139)
 • Po obu stronach smyczy – Zofia Mrzewińska (606)
 • Pianista – Władysław Szpilman (998)
 • Boczne drogi – Joanna Chmielewska (1712)
 • Droga biegła ugorem – Stanisław Sosabowski (2241)
 • O losach czarodzieja Belgaratha (tom 2 – Czas niedoli) – David Eddings (3225)
 • Sten (tom 1) – Allan Cole & Chris Bunch (3497)
 • Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych – Michał ŻÓŁTOWSKI (4452)
 • Krater Kahr-Hor – Grzegorz Buchwald (4741)
 • Dobra nowina – Anton Pierwuszyn (5372)
 • Kapitał zagraniczny w przemyśle polskim – Bolesław Domański (6340)
 • Łowca soboli – Karol May (7205)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. D. Bujoczek