Subwencje na kursy dla firm


Pracownicy ze współpracujących z nami stale firm zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami przesłali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach pogramu europejskiego „Opolski Fundusz Edukacyjny” na Szkolenia Handlowe grant otrzymały następujące przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w firmie Irchowicz
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „Key2vacation – nowatorski proces wymian”
 • zoptymalizowana koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjny system zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • sporządzenie nowoczesnych materiałów, procedury i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • opracowanie metodyki i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o pozytywnym wpływie na gospodarkę lipidową
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych projektów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji
 • opracowanie i implementacja nowego osystemowania – platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • sporządzenie i uruchomienie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • koncepcja informacyjna z obszaru procesów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • struktura reklamowa dla mobilnych serwisów mobilnych
 • unowocześnienie istniejącego procesu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • wzmocnienie działalności LMT-edukacja Wojciech Syrocki na rynki zagraniczne.
 • systemy B2B wspierajace punkty sprzedaży (POS) branży usługowej oraz dostawców sieci handlowych
 • stworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – wzmocnienie strategii działania i zastosowanie nowych metodyki w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • utworzenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • implementacja nowoczesnych metodyki w Kongskilde Polska Sp. z o.o.
 • uruchomienie harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja do produkcji nowej linii wzorniczej fotelików z systemem ISOFIX
 • uruchomienie modernizacyjnej procedury systemu Lokalizator – Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno – Reklamowy
 • zbudowanie mobilnego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do samodzielnego planowania domu, mieszkania, biura i ogrodu
 • stworzenie cyfrowego serwisu udostępniającego funkcjonalności systemu komputerowego wspierającego zarządzanie mikro i małą firmą.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie kierowników