Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr LRH/15 4 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Program debata podczas panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Kursy Handlowe
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • na lata 2007-2013″
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., APATOR SERVICE Sp. z o.o, TRUCK CENTER NOWINY Sp. z o.o., STEAM ZONE, MULTIMEDIA POLSKA S.A. , Zamojska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH DEKRET Izabela Sieniawska, DIRECT PARTNERS AKTYWA , HERCO , Miranda , PCSM , Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Kopras , ODMET , Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.