Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr ZRL/24 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek debata podczas konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Wykłady w Wiśle
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami


 • Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-WROCŁAW” Sp. z o.o., Dr.Auto Krystian Grądzki, Kamiennogórska Telewizja Kablowa „KAM-SAT” , „HADEX-GAZ” Sp. z o.o., BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” , INEA S.A., P.P.H.B. WOJSIAT Dariusz Antoni Wojsiat, SMF Poland Sp. z o.o., TOMASZ JACEK BIENIEK, AROMES GROUP SP. Z O. O., „CENTRUM MEDYCZNE KARDIOMED URSUS” , AGD PASTERSKI Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.