<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry dla pracowników są coraz bardziej popularne wśród mniejszych i większych firm. Managerowie dostrzegają bowiem duże zalety, które odnieść można przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może polepszyć pracownicze relacje, a oprócz tego rozszerzyć umiejętności i kompetencje potrzebne w wielu zawodach.
<br>
Jakiś czas temu z naprawdę dużym rozmachem zorganizowano przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wiele osób uznało za największe wydarzenie tego typu. Brali w niej bowiem udział praktycznie wszyscy pracownicy, co dało w rezultacie około 450 uczestników. Oprócz tego całość była pod opieką 35 trenerów, którzy odpowiedzialni byli za organizację zajęć z grupami zawodników.
<br>
Część z tej grupy trenerów stanowiły osoby ze szkoleniowej firmy, dużą część kadra z koncernu farmaceutycznego. Przybyli oni nieco wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i odbyli tam krótkie szkolenie. Przez to bez żadnego problemu dali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Bardzo ważnym trenerem był Prezes firmy, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Postanowił on wykorzystać swoją pasję do tego, aby w oparciu o wyprawę w góry dostarczyć pozostałym słuchaczom sporo przydatnej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania sporów. Było to nawiązanie do tematyki pracy w zespole, tak bardzo potrzebnej w każdej firmie.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego wszystkich uczestników podzielono na 25 zespołów, jakie przez określony okres czasu realizowały zaplanowane cele. Główną część wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w których członkowie zespołów musieli się wykazać komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Eksperymenty kończyły się dostarczeniem grupie specjalnych kart problemowych, z jakimi ta powinna się dokładnie zapoznać. W czasie analizowania kart w praktyce pracownicy oceniali własne decyzje nawiązaniu do pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swojej codziennej pracy.