Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr EML/64 1 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Wieliczce
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „CHIFA” Sp. z o.o., Pekao S.A., Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. (d.Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Żarowie S.A.), Chełmińska Telewizja Kablowa „WIZUALSAT” S.C. , TESAT Sp. z o.o. , „ENERGO-SPAW” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych Emil Mikulski, Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, DREWIK Piotr Warchoł, iFusion , LASERSTAR sp. z o.o. sp.k, PL-USA Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Nowych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej Waldemar Wiwatowski, BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH „LIDO-LANG” ANDRZEJ, BARBARA I JERZY NEDOMA, Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o. o., SAWIMED Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.