Oceny – firmy szkoleniowe z przywództwa – Consulting Partners

Zestawienie wygranych wniosków w programie dotacji Francuskiego Grantu Kapitałowego:

  • –H3/H/ŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej i produktowej drogą do wzrostu konkurencyjności firmy , PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE „KZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, . Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • B6/S/ŁÓDZKIE-, twórcza implementacja i komercjalizacja innowacji technologicznej polegającej na wprowadzeniu elektronicznej kontroli procesu hydraulicznego umożliwiającej rektyfikację i przenoszenie obiektów oraz wykonywanie przecisków., MP-LIFT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje House of Skills – ma sprawdzone referecje.
  • 6/J/LUBELSKIE-, Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie” , STANISŁAW KUBICA REGIS, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • AD2/U/ŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacji procesowej i produktowej w spółce DTL w celu podniesienia jej konkurencyjności., DTL SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 5/I/OPOLSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii tworzenia budynków o obniżonej energochłonności przez firmę Proecology Sp. z o.o. zwiększając konkurencyjność ekologicznego budownictwa na Śląsku., PROECOLOGY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Integra Consulting
  • C4/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, ” podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. poprzez zakup mobilnej stacji fotogrametrycznej wraz z bezzałogowymi systemami lotniczymi,oprogramowaniem oraz jednostką sterującą” , Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Spółka Jawna, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Instytut Rozwoju Biznesu
  • 4/K/ŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. , Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Kudła. Zalecane w firmie House of Skills
  • H3/Z/OPOLSKIE-, wdrożenie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych ciastek kruchych i paluszków z dodatkiem sorgo, quinoa oraz amarantusa opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ I BEZGLUTENOWEJ SP Z O.O., Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Akademia przygoda
  • E5/D/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjne technologie renowacji i inwentaryzacji zabytków , NAWARA RADOSŁAW Arkada, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Akademia przygoda