Dofinansowanie na kursy HR


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Społeczny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie mobilnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – treningi z konfliktów
 • Kursy Z Przywództwa Sytuacyjnego – warsztaty HR
 • wypracowanie platformy do bezobsługowej budowy, publikacji sprzedaży, i wymiany e-szkoleń Cyfrowaszkolapl – elektroniczny serwis e-szkoleń – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie portalu umożliwiającego świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w wynajmie prywatnych kwater turystycznych za pomocą Internetu – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie publicznego serwisu do zarządzania treścią stron www “ AdminWEB – szkolenia handlowe
 • stworzenie zautomatyzowanego modelu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – warsztaty firmowe
 • wzrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – treningi HR
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi z komunikacji
 • „eInclusion – Lubartów bez barier” – szkolenia z delegowania
 • B2B nową ścieżką intensyfikacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – warsztaty z zarządzania czasem
 • Biometodyka w służbie środowiska – szkolenia z asertywności
 • PKWiU: 334023 – warsztaty HR
 • Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry – szkolenia zamkniete
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia handlowe
 • Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – szkolenia z przywództwa
 • zdigitalizowany proces wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – treningi firmowe