W jaki sposób są oceniane kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju przedsiębiorstwa i firmy przyjmują różne kryteria gdy chodzi o dokonywanie ocen zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają bardziej na relacjach i sympatiach, niż na faktycznym zweryfikowaniu umiejętności. W innych z kolei są stosowane różnego rodzaju narzędzia, mające za zadanie zmierzyć precyzyjnie wszystkich aspektów wiążących się z pracą konkretnej osoby.

Obecnie coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć rozmaite narzędzia do oceny pracowniczych kompetencji. Stosuje się je na przykład przy zatrudnianiu nowych pracowników, żeby sprawdzić ich przydatność dla firmy, ale oprócz tego przy okresowych ocenach swoich pracowników. Do takiej oceny bierze się w pierwszej kolejności wiedzę i umiejętności, lecz w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród dużej ilości metod, które są używane szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najbardziej skuteczną w tym względzie. Statystyki pokazują, że jej poziom skuteczności może sięgać nawet 76%, jest to poziom, do którego inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Co oczywiste trzeba ją w odpowiedni sposób wdrożyć, gdyż jedynie wtedy całość będzie efektywna.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała jakiś czas temu dokładne wskazówki, jakie dotyczą przebiegu kompletnego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy wykonywaniu ocen pracowniczych, a których zaniedbanie może doprowadzić do nieodpowiednich wniosków.

Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa tutaj należycie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana tak, żeby pozwolić na wyznaczenie wskaźników efektywności i kompetencji. Stanowi to niezwykle ważny punkt, ponieważ zależały od niego będą kolejne zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne będzie również wykorzystanie wielu różnych technik, za pomocą jakich można na różnych płaszczyznach oceniać oraz badać zakres kompetencji. Zrobiona analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o konkretne stanowisko pracy. Pośród najczęściej stosowanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.