Zawiadomienie – egzamin – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów


Niniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Sprzedaży:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wśród oceniających będzie licencjonowany ekspert od lat realizujący Przemówienia motywacyjne – Andrzej Duda

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • efektywne zagospodarowanie środków finansowych
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Szkolenia biznesowe -siła wiedzy
 • Zarządzanie projektem eventowym


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCA” RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 IM. ŚW.ŁUKASZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • KLUB SPORTOWY AZS W ZAKOPANEM
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE JUDO GRYF SŁUPSK
 • FUNDACJA „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
 • ODNOWA WSI
 • CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – „TRATWA”
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OSIEKU
 • KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU
 • INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ
 • STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL – CLUB „KIWANIS WEJHEROWO”
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „SALVATOR”
 • WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „WIOSNA” PROWADZONA PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME W KRZYDLINIE MAŁEJ