Aktualności – egzamin – Szkoła Dla Trenerów

Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs InstruktorskiW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Wewnętrznych:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Wiodącym projektem musi koniecznie zostać blog seminaryjny praktyczne szkolenie z rozładowywania stresu

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczne spotkanie handlowe
 • Organizacyjne uwarunkowania polityki zarządzania wiekiem
 • Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej (gra szkoleniowa)
 • Ja jako lider i ja jako menedżer –moja rola, zadania i obowiązki


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • KLUB MOTOROWY „CROSS” W LUBLINIE
 • FUNDACJA „PATRIA”
 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE „ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ „ŚLAD”
 • SŁUPECKI KLUB BOKSERSKI „SOKÓŁ”
 • KLUB SZACHOWY „JAVENA HAŃCZA”
 • DOMINIUM ŁOMNICA – FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
 • FUNDACJA EDUKACYJNA „PIES I STAŚ”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ „SKARB”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ”
 • STOWARZYSZENIE SZCZĘŚLIWY DOM IM.WIKTORII I JÓZEFA ULMÓW Z DZIEĆMI
 • KALWARIA PAKOSKA
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • STOWARZYSZENIE „DOGI ADOPCJE”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W ZAWADZKIEM