Gry menedżerskie – tematy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja językowa – „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” i „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu”
  • gra komunikacyjna : „Komunikacja w związku partnerskim” oraz „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski”
  • symulacja komunikacyjna : „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)” i Gry Menedżerskie oraz „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • gra edukacyjna : „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” oraz „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • symulacja językowa : „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze” oraz „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na studium przypadku powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki””
  • symulacja komunikacyjna : „Blog jako wspołczesna forma pamiętnikarstwa” oraz „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • gra strategiczna : „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji” i „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na danych źródłowych z stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie”
  • gra strategiczna – „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” oraz „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
  • symulacja językowa – „Retoryka w kampanii samorządowej na przykładzie miasta Grudziądz” oraz „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej”