Opinie – trenerzy z negocjacji – Consulting Partners

Ranking przesłanych wniosków w ramach grantów Francuskiego Grantu Rozwojowego:

  • 3/B/POMORSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej w skali świata nakrętki do wód i napojów gazowanych oraz niegazowanych z funkcją antysabotażową szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w branży., MIKA SP Z O.O., . Dla tego projektu przyznano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Training Partners
  • C3/R/LUBUSKIE-, przystosowanie do potrzeb do produkcji, montażu, i zamówień modułowej centrali akumulacyjnej z innowacyjnym zbiornikiem z systemem wymiennych wewnętrznych wymienników, sprzęgieł hydraulicznych, co umożliwi dowolną konfigurację z różnymi źródłami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla grzania2/C/OPOLSKIEchłodzenia, BARON JAN BARON Technika grzewcza, sanitarna, gazowa, Dla tego wniosku przyznano subwencję na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • HG7/B/LUBUSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie do seryjnej produkcji prototypów instalacji z zakresu automatyki przemysłowej, BIURO INŻYNIERSKIE IEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • ED1/W/LUBUSKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na przystosowanie do potrzeb innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w fundacji Certes
  • 8/R/POMORSKIE-, Zastosowanie technologii foliowania dwustronnego jako innowacji procesowej w celu oferowania nowych produktów., LAKFOL SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH WILLMANN, KATARZYNA WILLMANN, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Skała. Zalecane w fundacji Mindlab
  • AE8/O/ŚLĄSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Europack Foils na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup i macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej linii do recyklingu zużytych materiałów z tworzyw sztucznych., EUROPACK FOILS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w agencji ODiTK
  • C8/J/ŚLĄSKIE-, procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej , „KRAJ” , Dla tego projektu ogłoszono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Training Partners
  • D2/U/OPOLSKIE-, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki, CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL SA, Dla tego projektu ogłoszono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Avenhansen
  • –EF4/M/LUBELSKIE-, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez przystosowanie do potrzeb kompleksowej usługi badań atestacyjnych kotłów na paliwa stałe, ZAKŁADY BADAŃ I ATESTACJI „ZETOM” IM. PROF. F.STAUBA W KATOWICACH SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu przyznano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Homo Creatore