Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr UNY/85 5 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Plan dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Treningi w Karkonoszach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tomaszowski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Auto Gaz Mazowsze Krzysztof Gałecki, kambaby.pl – Kamila Nobis, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” , „GRUPA IBLOGE S.C.” JĘDRZEJ BENEDYKT, KATARZYNA MUSIAŁ, „ALTA MEDIA” , EC SYBILTECH Sp. z o.o., General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE), LAT , SOLLUS Jacek Lisewski , Wiosnek Systemy Informatyczne Marcin Bujak, InteliWISE S.A., Stalmech Bogumił Księżakowski, Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.