Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr NIJP/93 2 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja drutu
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: biłgorajski oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Stalexport” S.A., Zakład Urządzeń Technicznych „Technoskór” Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów „POLIFARB-PILAWA” S.A., ANEL PHU, Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. Jawna, „PROGNITY” , CENTRUM WSPIERANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MARCIN BEDNARSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, E-KANDYDAT.PL , Igrol Sp. Z o.o., Olesoft sp. z o.o. , Source Sp. z o.o., Zakład Poligraficzny GRAF-POZ Marek Przybylski ZPCHr, databroker S.A., METAL-TECH , Śliwka Jolanta „Dalia”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.